Cieszyński portal sportowy - kolarstwo

aktualności

XXI Rajd do źródła Olzy
09.05.2024
Główne zdjęcie aktualności

ORGANIZATORZY: Turystyczny Klub Kolarski PTTK „ONDRASZEK”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej

PATRONAT HONOROWY: p. Stanisław Legierski Wójt Gminy Istebna

PATRONAT MEDIALNY: „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, „Głos” Gazeta Polaków w RCZ

CEL: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego turystów z RP i RCZ, promocja ścieżek rowerowych jako najbezpieczniejszych szlaków dla rowerzystów, poznanie walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego, a zwłaszcza Trójwsi, realizacja hasła „turystyka bez granic”.

UCZESTNICTWO: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w miejscu startu. Dzieci i młodzież startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

START: dnia 18 maja 2024 r. o godz.10.00 Lasek Miejski Jabłonków (Republika Czeska) sekretariat czynny od godz. 9.00.

META: źródło Olzy na stoku góry Gańczorka w Istebnej Zaolzie.

ZGŁOSZENIA: w dniu i miejscu startu.

WPISOWE: 12 zł lub 70 KC od osoby.

ŚWIADCZENIA: zwiedzanie Muzeum Jana Wałacha w Istebnej-Andziołówka, okolicznościowa naklejka samoprzylepna i pieczątka.

NAGRODY:

Dla wyróżnionych osób wg uznania organizatorów, puchar dla grupy z najdalszej miejscowości ufundowany przez Wójta Gminy Istebna, Puchar dla rajdowego juniora i seniora ufundowany przez PTTS w RCZ.

TRASA: pilotowany przez Straż Miejską przejazd Jabłonków, Piosek, Bukowiec, przekroczenie granicy CZ-PL, grupowy przejazd do Istebnej-Andziołówka i następnie wzdłuż Olzy pod Gańczorkę. Łącznie ok. 30 km. Dojście pieszo do źródła ok.500m. Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej oraz żwirowej. Powrót indywidualny.

UWAGI ORGANIZACYJNE:

Uczestnicy są zobowiązani przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę.
Ubezpieczenie w własnym zakresie (członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem organizacyjnym).
Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
Dzieci i młodzież są zobowiązani do używania kasku rowerowego, a pozostałych mocno do tego zachęcamy.
Zgłoszenie udziału przez wpłatę wpisowego jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Przejazd trasy w tempie turystycznym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora .

JEDŹ NAMI – BO WARTO !!!

Tekst i fot. TKK Ondraszek

Udostępnij:
menu